PayMaya Add Money / Encashment

Mag-Add Money at
mag-encash ng funds mula
sa iyong PayMaya account
sa libu-libong Smart Padala
agents nationwide!

Paano mag-add money sa iyong PayMaya?

icon

1

Sabihin sa Smart Padala agent na ikaw ay magpapa-Add Money sa iyong PayMaya account

icon

2

Para mag-Add Money via Code, i-tap ang ‘Add Money’ sa app at piliin ang ‘Smart Padala via code’

icon

3

Ibigay ang Add Money Code sa agent

icon

4

Ibigay ang bayad kasama ang iyong valid ID

icon

5

Antayin ang confirmation message via SMS bago umalis sa branch

*Note: A service fee of P15 will be charged for transactions worth P1,000 and
below. P7.50 will be charged for every additional P500.

*Minimum add money amount is Php100.

Alamin kung magkano mag-add
money sa iyong PayMaya!

PHP

PHP 0.00

Paano mag-encash sa iyong PayMaya?

icon

1

Hingin ang 16-digit account number ng iyong Smart Padala agent

icon

2

I-tap ang "Send Money" sa iyong PayMaya app

icon

3

Ilagay ang 16-digit account number ng iyong Smart Padala agent sa mobile/account number field

icon

4

Ilagay ang amount at i-click ang "Continue"

icon

5

I-double check at i-click ang "Send"

icon

6

Para ma-claim, magdala ng isang valid ID, cellphone, at reference number

*1.5% of the transaction amount will be charged to the customer

*Only upgraded PayMaya accounts are eligible for encashment.