Smart Padala thumbnail

Naging kaagapay na ni Lilia Ramos ang Smart Padala sa loob ng siyam na taon, at naging tulay rin siya para makapagsimula ng Smart Padala business ang ilan sa kanyang mga kababayan.

Smart Padala app

Sa limang taon na pagiging Smart Padala Agent ni Yolanda Begino, naging parte na siya ng tagumpay ng kanyang mga suki. Kaya naman patuloy ang pagbibigay niya ng dekalidad na serbisyo ng Smart Padala at pagbabahagi ng kanyang mga biyaya sa iba.

Smart Padala app thumbnail 3

Hindi lamang buhay ng pamilya ni Norma Echalas ang nagbago nang maging Smart Padala Agent siya. Nakatulong din ang pagtatayo niya ng Smart Padala outlets sa mga pamilya na nasa remote areas ng Albay.

Smart Padala app thumbnail

Mula Marawi City, lumipad ang pamilya ni Sobaida Manalocon pa-Maynila para makipagsapalaran. Ngayon, nakatulong na siya sa pagpapaaral ng mga anak at ilang kamag-anak.

Paano maging Smart Padala Agent?

How to image 1

STEP 1:

Accomplish Request to Apply Form

Click HERE para i-fill out ang Request to Apply Form.

Siguraduhing tama at complete ang details para matawagan ng
Account Officer within 2 working days.

Sagutan ang ibibigay niyang application form at ihanda ang lahat ng requirements para simulan ang application process.

 • Valid ID/s of Authorized Signatory
 • Barangay Business Permit
 • Printed & Clear Store Photo with Store Name
 • RA License (for Pawnshops or Money Changer)

 • Valid ID/s of Authorized Signatory/ies
 • Business / Mayor's Permit
 • BIR Certificate of Registration (2303)
 • DTI Registration
 • RA License (for Pawnshop or Money Changers)

 • Valid ID/s of Authorized Signatory/ies
 • Business / Mayor's Permit
 • BIR Certificate of Registration (2303)
 • SEC Registration
 • SEC General Information Sheet
 • Articles of Incorporation and By-Laws
 • Secretary's Certificate / Board Resolution on Authorized Signatories
 • Financial Statement
 • RA License (for Pawnshop or Money Changers)

Kung complete ang requirements, hintayin ang schedule of visit ng
Account Officer within 7 working days.

How to image 2

STEP 2:

Screening Process

Ang iyong application ay dadaan sa evaluation process
and will be subjected for approval

Hintayin ang aming feedback sa loob ng 5 working days.
How to Imag 3

STEP 3:

Ready to Operate

Once approved, ide-deliver and Activation Certicate at
Starter Kit kasabay ang training na ico-conduct
ng aming Account Officer.